Statistisk sentralbyrå

Sosiale indikatorer 2006
1   Tid brukt til inntektsgivende arbeid og fritid en gjennomsnittsdag blant kvinner og menn 16-74 år i 1971 og 2000. Timer og minutter
  Menn Kvinner
  1971 2000 1971 2000
Inntektsgivende arbeid, arbeidsreiser mv. i alt 5.29 4.34 1.56 2.59
Fritid i alt 5.20 6.27 5.01 6.20
Kilde: SSBs tidsbruksundersøkelser.

Standardtegn i tabeller


Sosiale indikatorer 2006