Statistisk sentralbyrå

Sosiale indikatorer 2006
1   Arbeid
  1980     1981     1982     1983     1984     1985     1986     1987     1988     1989     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005
5.1. Andel personer i arbeidsstyrken1. Prosent                                                    
Menn 16-24 år 64,5 64,9 66,8 65,7 64,2 64,1 67,0 68,7 69,9 65,1 64,2 59,6 59,2 58,5 58,0 58,1 61,8 64,8 66,3 66,7 67,3 64,8 65,1 63,2 61,9 61,2
Kvinner 16-24 år 54,5 53,6 53,1 55,9 53,3 56,4 61,5 63,1 64,0 59,2 56,9 55,6 54,1 52,9 53,0 53,5 57,0 58,3 61,2 61,1 61,6 61,3 63,8 62,0 61,3 59,0
Menn 25-66 år 90,1 90,0 90,1 89,3 89,6 89,6 89,1 89,1 88,6 88,2 87,0 86,4 86,2 85,7 85,7 86,6 87,2 87,9 88,1 87,3 87,0 86,8 86,3 85,4 85,4 85,1
Kvinner 25-66 år 62,2 64,3 64,8 65,8 67,1 68,5 71,0 72,6 72,7 72,0 72,6 72,8 73,0 73,3 73,6 74,7 76,0 77,2 77,6 77,7 77,8 78,1 77,7 77,2 77,0 76,9
                                                     
5.2. Andel gifte/samboende kvinner med barn under 7 år i arbeidsstyrken, etter alder på yngste barn2. Prosent                                                    
0-2 år 46 49 49 53 55 58 65 66 68 68 69 70 71 72 71 72 74 75 75 72 76 77 76 76 76 76
3-6 år 57 59 60 62 64 69 73 76 74 75 74 75 76 76 77 80 79 83 84 81 84 86 85 80 84 85
                                                     
5.3. Andel sysselsatte i kommunal forvaltning3. Prosent 16,8 17,3 17,5 18,1 18,5 18,5 18,3 18,7 19,4 20,1 20,9 22,0 22,8 23,4 23,6 23,6 23,7 23,5 23,5 23,9 24,0 24,4 19,8 20,0 1019,8 1019,8
Menn 9,0 9,0 9,0 9,5 9,8 9,9 9,6 9,6 9,7 10,0 10,6 10,0 11,2 11,5 11,6 11,3 11,2 10,8 10,6 10,7 10,6 10,7 9,0 9,1 ... ...
Kvinner 28,4 29,3 29,6 30,1 30,3 30,2 29,8 30,5 31,6 32,9 33,8 36,6 36,9 37,7 38,0 38,5 38,7 38,5 38,9 39,4 39,3 39,6 31,8 31,9 ... ...
                                                     
5.4. Andel sysselsatte i statlig forvaltning3. Prosent 6,9 7,1 7,3 7,3 7,1 7,0 6,8 6,7 6,8 7,1 7,3 7,8 7,9 7,9 7,6 7,4 7,3 7,2 7,0 7,0 6,9 6,9 11,5 11,5 1011,8 1011,7
Menn 7,9 8,2 8,4 8,4 8,1 7,9 7,7 7,6 7,7 8,0 8,4 9,1 9,1 9,0 8,5 8,2 8,1 7,9 7,7 7,6 7,6 7,4 8,9 8,6 ... ...
Kvinner 5,3 5,6 5,7 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,1 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,2 6,2 6,1 6,2 14,3 14,7 ... ...
                                                     
5.5. Andel sysselsatte på deltid4. Prosent 27,1 28,4 28,8 29,6 29,1 28,4 28,4 28,3 .. 26,4 26,6 26,7 26,9 27,1 26,5 26,6 26,5 26,1 25,9 26,3 25,5 25,8 26,1 26,4 26,9 26,5
Menn 9,8 10,7 11,1 11,6 11,5 10,6 10,4 11,2 .. 8,4 8,8 9,2 9,8 9,8 9,5 9,4 10,2 9,7 9,7 10,4 10,4 11,0 11,1 11,9 12,6 12,2
Kvinner 52,5 54,1 54,3 54,8 53,6 52,6 52,1 50,7 .. 48,9 48,2 47,6 47,1 47,6 46,5 46,7 45,8 45,4 44,8 44,7 42,8 42,6 43,0 42,7 43,0 42,4
                                                     
5.6. Faktisk arbeidstid per uke5. Timer 36,2 35,9 35,9 35,6 35,9 36,2 36,4 35,9 36,5 36,4 36,0 35,7 35,6 35,6 35,7 35,6 35,3 35,3 35,4 35,4 35,1 34,9 34,8 34,6 34,6 34,9
Menn 41,1 41,0 41,1 40,8 41,0 41,5 41,9 41,0 41,6 41,2 40,6 40,3 40,0 40,0 40,0 39,8 39,5 39,3 39,5 39,3 38,8 38,5 38,4 38,0 38,1 38,3
Kvinner 29,2 28,6 28,7 28,5 28,9 29,3 29,3 29,3 30,1 30,2 30,1 30,0 30,0 30,2 30,3 30,3 30,0 30,2 30,4 30,6 30,6 30,5 30,5 30,4 30,3 30,8
                                                     
5.7. Andel sysselsatte med biarbeid6. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,6 6,5 6,7 6,5 6,3 6,2 6,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9 8,4 8,2 7,4 5,9
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,7 6,5 6,7 6,3 6,2 6,1 6,4 7,2 7,4 7,3 7,2 7,3 7,5 8,2 7,9 7,1 5,5
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,6 6,4 6,7 6,7 6,5 6,3 6,8 7,9 7,8 8,1 8,2 8,5 8,5 8,7 9,2 7,8 6,4
                                                     
5.8. Undersysselsatte i prosent av de deltidssysselsatte .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,1 12,7 13,7 15,4 15,2 15,7 15,8 15,3 14,2 13,3 11,6 11,6 11,6 12,6 14,3 16,0 16,2
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14,2 15,8 18,2 20,3 20,3 19,5 18,4 17,9 16,5 14,5 12,6 12,6 11,2 14,2 16,1 17,2 16,2
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,4 12,0 12,7 14,2 14,0 14,7 15,2 14,6 13,8 12,9 11,3 11,3 11,7 12,1 13,8 15,6 16,0
                                                     
5.9. Arbeidsledige (AKU) i prosent av arbeidsstyrken7                                                    
Menn 16-74 år 1,3 1,5 2,3 3,2 3,1 2,2 1,5 1,7 3,0 5,1 5,6 5,9 6,5 6,6 6,0 5,2 4,8 3,9 3,2 3,4 3,7 3,7 4,1 4,9 4,9 4,9
Kvinner 16-74 år 2,3 2,7 3,0 3,8 3,2 3,1 2,5 2,5 3,4 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 4,7 4,6 4,9 4,2 3,3 3,0 3,4 3,4 3,6 4,0 4,0 4,4
Menn 16-24 år 4,3 5,3 6,7 8,2 6,9 5,8 3,9 4,2 7,7 11,8 12,7 13,3 14,7 14,4 13,5 11,9 12,1 10,2 9,1 9,6 10,8 10,8 12,4 12,5 12,5 12,5
Kvinner 16-24 år 6,1 6,2 8,1 9,6 7,9 7,4 6,8 6,7 8,6 11,0 10,7 12,4 12,8 12,9 11,9 11,7 12,8 11,5 9,4 9,4 10,4 10,4 10,3 10,9 10,6 11,5
                                                     
5.10. Andel langtidsledige (AKU)8. Prosent 11,0 16,0 16,0 21,0 29,0 24,0 18,0 15,0 16,0 30,0 40,0 40,0 41,0 44,0 44,0 44,0 31,0 26,0 20,0 16,0 15,0 15,0 21,0 20,6 24,5 19,8
Menn 12,0 13,0 16,0 21,0 32,0 26,0 17,0 17,0 16,0 31,0 39,0 38,0 40,0 44,0 44,0 45,0 34,0 27,0 21,0 17,0 20,0 20,0 21,0 22,6 25,8 24,6
Kvinner 11,0 19,0 17,0 21,0 24,0 23,0 18,0 14,0 17,0 28,0 42,0 42,0 43,0 44,0 45,0 42,0 28,0 23,0 20,0 16,0 13,0 13,0 15,0 20,0 20,0 18,4
                                                     
5.11. Andel ansatte 16-66 år som arbeider dagtid                                                    
Menn 82 .. .. 80 .. .. .. 74 .. .. .. 75 .. .. .. 73 72 68 .. .. 74 .. .. 72 .. ..
Kvinner 79 .. .. 74 .. .. .. 71 .. .. .. 69 .. .. .. 72 65 67 .. .. 67 .. .. 66 .. ..
                                                     
5.12. Andel ansatte 16-66 år som har skift- eller turnusarbeid. Prosent                                                    
Menn 12 .. .. 11 .. .. .. 13 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 14 14 .. .. 15 .. .. 17 .. ..
Kvinner 11 .. .. 12 .. .. .. 13 .. 15 .. 15 .. 16 .. 15 18 16 .. .. 18 .. .. 18 .. ..
                                                     
5.13. Andel ansatte 16-66 år som må løfte 20 kg minst fem ganger daglig. Prosent                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. 21 .. 22 .. 23 .. 20 .. 19 22 26 .. .. 21 .. .. 15 .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. 9 .. 13 .. 12 .. 12 .. 7 10 15 .. .. 9 .. .. 10 .. ..
                                                     
5.14. Andel ansatte 16-66 år som er utsatt for sterk støy. Prosent                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 8 10 14 .. .. 11 .. .. 9 .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 2 .. .. .. 3 5 6 .. .. 5 .. .. 6 .. ..
                                                     
5.15. Andel ansatte 16-66 år som har vært utsatt for arbeidsulykker siste 12 måneder. Prosent                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. 4 .. .. .. 4 .. .. 4 .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. 2 .. .. 2 .. .. .. 2 .. .. 2 .. ..
                                                     
5.16. Andel ansatte 16-66 år som i høy grad kan bestemme selv hvordan de skal utføre arbeidet. Prosent                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 .. .. .. 61 .. .. 64 .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 .. .. .. 52 .. .. 55 .. ..
                                                     
5.17. Andel ansatte 16-66 år som har for mange ulike arbeidsoppgaver, mesteparten av tiden9. Prosent                                                    
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 .. .. .. 17 .. .. 24 .. .. .. 22 .. .. 21 .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 .. .. .. 11 .. .. 18 .. .. .. 19 .. .. 15 .. ..
1  Forskjellen mellom menns og kvinners arbeidsstyrkeprosenter i aldersgruppen 16-24 år skyldes i hovedsak at verneplikttjeneste regnes som sysselsetting. Brudd i tidsserien mellom 1985 og 1986 (økning på 15 000 i arbeidsstyrken, mellom 1987 og 1988 (økning på 10 000) og mellom 1995 og 1996 (økning på om lag 10 000).
2  Brudd i tidsserien, se note 1.
3  Tallene er revidert tilbake til 1991 som følge av Tallrevisjonen av nasjonalregnskapet. Tall for kjønn gis bare for endelig regnskapsversjon i Nasjonal- regnskapet. Brudd i tallene 2001/2002 skyldes flytting av sykehusene fra kommunal til statlig forvaltning.
4  Tallene før og etter 1988 er ikke helt sammenlignbare (endret beregningsmåte fører til en reduksjon i deltidsandelen på om lag 2 prosentpoeng fra og med 1989.
5  Brudd i tidsserien mellom 1987 og 1988 på grunn av endringer i spørreskjemaet.
6  Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 på grunn av endringer i undersøkelsesopplegget.
7  Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 på grunn av endringer i definisjon og undersøkelsesopplegg (økning i ledighetstallet på 0,5 prosentpoeng).
8  Brudd i tidsserien mellom 1995 og 1996 på grunn av endret spørsmålsformulering og undersøkelsesopplegg.
9  Andel som har så mange ulike arbeidsoppgaver at det blir vanskelig å konsentrere seg om hver enkelt arbeidsoppgave.
10  Foreløpige tall.
Kilde: 5.1, 5.2, 5.5-5.10: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). 5,3-5.4: Nasjonalregnskapsstatistikk. 5.11, 5.14: Levekårsundersøkelsene. 5.12, 5.13, 5.15: Arbeidsmiljøundersøkelsene 1989 og 1993, Levekårsundersøkelsene. 5.16: Levekårsundersøkelsen, tverrsnitt 1996-2003. 5.17: Arbeidsmiljøundersøkelsene 1989 og 1993; Levekårsundersøkelsene, tverrsnitt 1997-2003.

Standardtegn i tabeller


Sosiale indikatorer 2006