Statistisk sentralbyrå

Sosiale indikatorer 2006
1   Personer undersøkt/behandlet i den offentlige tannhelsetjenesten. 2005
Alle  957 680
Barn/ungdom 3-18 år  679 721
Psykisk utviklingshemmede over 18 år 11 902
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie 51 169
Ungdom 19-20 år 50 623
Fengselsinnsatte 3 170
Andre prioriterte personer 3 323
Voksne betalende  157 772
Kilde: KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller


Sosiale indikatorer 2006