Statistisk sentralbyrå

2   Prosentdel eigarar blant innvandrarbefolkninga, etter fylke
Fylke Prosentdel eigarar blant
Heile befolkninga Innvandrarar med bakgrunn i vestlege land Innvandrarar med bakgrunn i ikkje-vestlege land Befolkninga utan innvandrarbakgrunn
Heile landet 3,7 5,6 3,3 3,7
01 Østfold 3,8 5,1 2,7 3,8
02 Akershus 3,9 6,1 4,2 3,8
03 Oslo 5,2 6,2 3,8 5,4
04 Hedmark 3,6 5,9 3,3 3,6
05 Oppland 4,3 6,3 3,6 4,3
06 Buskerud 4,4 6,6 3,5 4,4
07 Vestfold 3,9 5,7 3,4 3,9
08 Telemark 3,8 5,7 2,5 3,8
09 Aust-Agder 3,7 6,7 2,2 3,7
10 Vest-Agder 3,7 5,5 2,2 3,8
11 Rogaland 3,0 4,4 2,3 3,0
12 Hordaland 3,1 5,2 2,6 3,0
14 Sogn og Fjordane 3,6 6,6 2,3 3,6
15 Møre og Romsdal 3,2 5,2 2,3 3,2
16 Sør-Trøndelag 3,1 4,0 2,5 3,1
17 Nord-Trøndelag 2,8 4,6 2,5 2,8
18 Nordland 2,9 5,2 2,3 2,9
19 Troms 3,3 4,7 2,8 3,3
20 Finnmark Finnmárku 2,8 3,9 2,4 2,8
Kjelde: Bedrifts- og føretaksregisteret, SSB.

Standardtegn i tabeller