Statistisk sentralbyrå

1   Dei ti største innvandrargruppene i Noreg som eigarar
Landbakgrunn Prosentdel som landgruppa utgjer av innvandrarbefolkninga Prosentdel av alle eigarar med innvandrarbakgrunn Prosentdel av gruppa som eig sitt eige føretak
Innvandrarbefolkninga i alt      
Pakistan 7,4 10,5 5,3
Sverige 6,3 9,6 5,7
Danmark 5,3 9,4 6,7
Irak 5,0 3,3 2,4
Vietnam 4,9 3,9 3,0
Somalia 4,6 0,7 0,5
Bosnia-Hercegovina 4,0 1,7 1,6
Iran 3,8 4,8 4,7
Tyrkia 3,7 3,7 3,7
Serbia og Montenegro 3,4 1,6 1,7

Standardtegn i tabeller