Statistisk sentralbyrå

1   Befolkningen i Norge, etter eget, foreldres og besteforeldres fødeland. 1.1.2006
Kode1 Utenlandsk bakgrunn2
I alt Norden Vest- Europa Nord- Amerika Øst- Europa Tredje verden
0 Født i Norge, og alle foreldre og besteforeldre er født i Norge 3 880 163          
             
Ingen foreldre født i utlandet  109 397 50 467 27 242 19 358 5 824 6 506
1 En besteforelder født i utlandet  102 945 47 842 25 568 18 765 4 881 5 889
2 To besteforeldre født i utlandet 6 095 2 535 1 585  578  888  509
3 Tre besteforeldre født i utlandet  257 87 84 15 40 31
4 Fire besteforeldre født i utlandet  100 3 5 0 15 77
En forelder født i utlandet  198 758 71 109 45 702 26 620 12 265 43 062
10 Ingen besteforeldre født i utlandet 21 808 6 859 2 753 6 910 40 5 246
11 En besteforelder født i utlandet 20 686 8 896 5 759 3 832  191 2 008
12 To besteforeldre født i utlandet  148 187 53 285 35 499 15 427 11 331 32 645
13 Tre besteforeldre født i utlandet 5 974 1 939 1 588  436  534 1 477
14 Fire besteforeldre født i utlandet 2 103  130  103 15  169 1 686
Begge foreldre født i utlandet 71 534 4 325 3 426  885 8 844 54 054
20 Ingen besteforeldre født i utlandet  192 42 32 60 0 58
21 En besteforelder født i utlandet  226 65 40 78 0 43
22 To besteforeldre født i utlandet 1 377  431  245  282 40  379
23 Tre besteforeldre født i utlandet 1 554  523  453  158 94  326
24 Fire besteforeldre født i utlandet 68 185 3 264 2 656  307 8 710 53 248
Født i utlandet            
Ingen foreldre født i utlandet 33 539 6 346 3 326 5 325  622 17 920
100 Ingen besteforeldre født i utlandet 31 039 5 926 3 082 4 505  575 16 951
101 En besteforelder født i utlandet 2 136  378  211  595 42  910
102 To besteforeldre født i utlandet  359 41 29  225 5 59
103 Tre besteforeldre født i utlandet 5 1 4 0 0 0
104 Fire besteforeldre født i utlandet 0 0 0 0 0 0
En forelder født i utlandet 27 496 9 923 7 922 4 189  540 4 922
110 Ingen besteforeldre født i utlandet  578 81 56  105 11  325
111 En besteforelder født i utlandet  441  105 55 85 5  191
112 To besteforeldre født i utlandet 24 287 9 037 7 199 3 441  481 4 129
113 Tre besteforeldre født i utlandet 2 037  658  577  545 36  221
114 Fire besteforeldre født i utlandet  153 42 35 13 7 56
Begge foreldre født i utlandet  319 332 50 529 36 207 9 080 59 515  164 001
120 Ingen besteforeldre født i utlandet 10 1 0 2 0 7
121 En besteforelder født i utlandet 10 1 1 7 0 1
122 To besteforeldre født i utlandet  337 88 76  100 7 66
123 Tre besteforeldre født i utlandet  461  152  151 64 8 86
124 Fire besteforeldre født i utlandet  318 514 50 287 35 979 8 907 59 500  163 841
1  Kodene i tabellhodet betyr: 1. siffer: 0 født i Norge og 1 født i utlandet, 2. siffer: Antall utenlandsfødte foreldre, 3. siffer: Antall utenlandsfødte besteforeldre. 000: Alle som er født i Norge med to norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. 024: Født i Norge med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, 55 531 personer. 124: Født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre (førstegenerasjonsinnvandrere), 277 262 personer.
2  Mors fødeland om det er ulike land for foreldre og/eller besteforeldre.

Standardtegn i tabeller