Statistisk sentralbyrå

1   SFT for utvalgte grupperinger og land. 1990-2004
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hele befolkningen 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Førstegenerasjon innvandrerkvinner Europa, Nord-Amerika og Oseania 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,9 2,2 1,9 1,9 2,0 2,0
Norden 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,3 2,1 2,0 1,8 1,9 2,1 1,9 1,9 1,9 2,0
EØS/EFTA uten Norden 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 1,8 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8
Øst-Europa uten EU-land 2,8 2,4 3,1 2,6 2,5 2,4 2,3 1,9 2,0 2,1 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1
Bosnia Hercegovinia       3,9 3,1 2,8 2,4 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,4 1,7
Serbia og Montenegro 1,6 1,5 1,6 1,5 1,2 1,7 1,7 1,6 2,5 2,4 3,5 2,5 3,0 3,4 2,9
Tyrkia 3,7 3,0 3,1 3,1 2,9 2,8 3,2 3,2 3,0 3,2 2,8 2,8 2,6 2,6 2,3
Nord-Amerika og Oseania 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 2,0 1,7 1,8 1,9 2,2 2,0 1,8 2,1 2,0
Asia m/Tyrkia, Afrika og                              
Latin-Amerika.                              
ved innvandring 2,2 2,1 2,5 2,1 1,9 2,3 2,0 2,4 2,0 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2
Asia m/Tyrkia, Afrika og                              
Latin-Amerika.                              
ved innvandring 3,3 3,5 3,2 3,4 3,4 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6 3,4 3,2 3,4 3,1
Irak 3,3 2,4 3,1 4,1 3,5 4,7 4,0 4,5 4,5 4,2 4,7 3,8 4,1 4,8 4,3
Pakistan 4,1 4,2 3,9 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,1 3,2
Vietnam 3,3 3,4 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,2 2,2 2,5 2,2 2,4 2,2 2,0
Iran 1,8 2,3 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 2,0 2,2 1,8 1,7 1,9 1,6
Sri Lanka 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,8 3,4 3,6 3,7 3,9 3,5 3,4 3,1 2,8 2,7
India 2,6 2,8 2,6 2,5 2,6 3,0 2,4 2,5 2,9 2,7 2,2 2,4 2,0 1,9 1,8
Marokko 4,1 4,4 5,2 4,3 3,7 3,8 4,5 3,7 3,9 4,3 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6
Somalia 4,7 4,0 4,8 5,0 5,7 5,5 6,1 5,7 5,2 5,4 4,6 4,4 4,2 4,5 4,4

Standardtegn i tabeller