Statistisk sentralbyrå

5   Flytting mellom kommuner per 1 000 middelfolkemengde, etter kjønn og alder. Utvalgte aldersgrupper. 2005
  Hele landet Innvandrerbakgrunn
i alt
Vestlig
innvandrerbakgrunn
Ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn
Begge kjønn        
20-24 år  124  120  129  119
25-29 år  125  108  103  110
30-34 år 71 87 86 88
35-39 år 41 64 66 63
40-44 år 29 47 41 50
Menn        
20-24 år  108  124  137  122
25-29 år  126  116  105  120
30-34 år 78  103 97  106
35-39 år 47 77 79 76
40-44 år 32 55 50 57
Kvinner        
20-24 år  141  117  122  116
25-29 år  125  102  101  102
30-34 år 64 73 72 73
35-39 år 35 51 50 51
40-44 år 26 39 31 42
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller