Statistisk sentralbyrå

4   De 15 kommunene med størst relativ nettoutflytting av personer med innvandrerbakgrunn i forhold til 1 000 middelfolkemengde i kommunen. Kommuner med mer enn 3 000 innbyggere. 2005
Kommune Innvandrerbefolkningen Uten innvandrer-
bakgrunn
Totalt
I alt Ikke-vestlig
1560 Tingvoll -16,12 -15,80 2,90 -13,22
1612 Hemne -14,94 -14,94 -3,96 -18,90
0826 Tinn -14,10 -13,30 -9,18 -23,28
1911 Kvæfjord -13,68 -13,36 -2,28 -15,96
1231 Ullensvang -13,16 -12,59 -13,31 -29,47
0520 Ringebu -10,93 -10,05 -1,74 -12,67
0620 Hol -10,82 -9,50 -14,13 -24,95
0619 Ål -10,29 -10,07 -6,64 -16,93
1563 Sunndal -10,21 -9,94 -5,85 -16,06
1420 Sogndal -10,12 -9,68 -0,60 -10,71
1664 Selbu -8,58 -7,32 -1,01 -9,59
1820 Alstahaug -8,43 -8,30 -6,53 -14,96
1037 Kvinesdal -8,25 -8,07 -6,10 -14,35
0928 Birkenes -8,25 -9,63 2,98 -5,27
1516 Ulstein -8,08 -8,23 -7,21 -15,29
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller