Statistisk sentralbyrå

3   De 15 kommunene med størst nettoinnflytting av personer med innvandrerbakgrunn. 2005. Absolutte tall
Kommune Innvandrerbefolkningen Totalt
I alt Ikke- vestlig
0301 Oslo  847 1 100 1 359
0106 Fredrikstad  312  309  229
0231 Skedsmo  267  256  651
0602 Drammen  217  219  268
0230 Lørenskog  157  182 9
0235 Ullensaker  150  119  490
0105 Sarpsborg  125  114 97
0124 Askim 96  100 51
0226 Sørum 94 67  385
0626 Lier 92 80 46
0219 Bærum 88 68 52
1601 Trondheim 88 61  916
0213 Ski 80 64 -20
0220 Asker 79 80 76
0104 Moss 77 78 36
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller