Statistisk sentralbyrå

2   De 15 kommunene med størst relativ nettoinnflytting av personer med innvandrerbakgrunn i forhold til 1 000 middelfolkemengde i kommunen. Kommuner med mer enn 3 000 innbyggere. 2005
Kommune Innvandrerbefolkningen Uten
innvandrerbakgrunn
Totalt
I alt Ikke-vestlig
0226 Sørum 7,15 5,10 22,14 29,29
0124 Askim 6,79 7,07 -3,18 3,61
0229 Enebakk 6,62 5,02 2,24 8,86
0227 Fet 6,42 5,60 9,33 15,75
0937 Evje og Hornes 6,34 5,43 -3,93 2,41
0231 Skedsmo 6,26 6,00 9,00 15,26
0235 Ullensaker 6,02 4,78 13,65 19,67
0230 Lørenskog 5,10 5,91 -4,81 0,29
0106 Fredrikstad 4,42 4,38 -1,18 3,24
0626 Lier 4,22 3,67 -2,11 2,11
1142 Rennesøy 4,14 1,18 9,76 13,90
0602 Drammen 3,78 3,81 0,88 4,66
0122 Trøgstad 3,61 2,81 3,41 7,02
0215 Frogn 3,41 3,64 10,77 14,18
0234 Gjerdrum 3,31 2,14 17,32 20,63
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller