Statistisk sentralbyrå

1   Flytting mellom kommuner, fylker og landsdeler. 2005. Absolutte tall og per 1 000 middelfolkemengde
Innvandrerbakgrunn Antall flyttinger1 Antall flyttinger per 1 000 middelfolkemengde
Mellom kommuner Mellom fylker Mellom landsdeler Mellom kommuner Mellom fylker Mellom landsdeler
Hele befolkningen  193 500  111 000 75 400 41,9 24,0 16,3
Uten innvandrerbakgrunn  169 000 94 600 64 300 39,8 22,3 15,1
Med innvandrerbakgrunn 24 500 16 400 11 100 65,3 43,6 29,5
             
Ikke-vestlig innvandrerbakgrunn 19 500 13 300 9 200 70,8 48,2 33,4
Vestlig innvandrerbakgrunn 5 000 3 100 1 900 50,0 30,8 18,9
1 Tallene er avrundet.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller