Statistisk sentralbyrå

4   Vestlige innvandrere bosatt i Oslo per 1.1.1998 og 1.1.2003, etter bydelsgruppe. Avgang og tilgang gjennom flytting over bydelsgrensen, fødsler/dødsfall og internflytting i byen i femårsperioden 1998-2003. I prosent av utgangspopulasjonen i bydelsgruppene
  Per 1.1.1998 Avgang fra byen (avgang) Tilgang til byen (tilgang) Balanse. Til- gang- av- gang Internflytting i byen Balanse. Til bydel fra bydel Redefinert landbakgrunn Per 1.1.2003
N Prosent Sum Fraflyttet til Død Sum Tilflyttet fra Født i Oslo Fra bydel Til bydel
Utlandet Øvrige Norge Utlandet Øvrige Norge
I alt 20 553  100   39,4 24,8 10,4   4,1   47,2 39,4 6,0 1,8 7,8   11,2   11,2 0,0 0,9  108,7
Indre vest 4 925  100 42,8 29,2 10,0 3,6 64,5 55,7 7,1 1,8 21,7 13,0 9,4 -3,6 1,0  119,1
Indre øst 3 356  100 41,0 25,4 12,5 3,1 60,3 50,2 7,7 2,3 19,2 18,1 13,1 -5,1 0,0  114,1
Gamle drabantbyer 2 958  100 36,5 19,1 11,6 5,9 37,1 29,9 6,1 1,2 0,6 10,4 15,0 4,7 1,1  106,4
Nye drabantbyer 2 448  100 32,4 14,7 13,8 3,8 31,1 22,8 5,8 2,6 -1,3 8,0 13,2 5,2 0,7  104,6
Ytre vest 6 616  100 39,5 27,1 7,9 4,4 37,1 31,1 4,3 1,7 -2,4 7,5 8,7 1,2 1,3  100,1
Sentrum/marka/ ukjent  250  100 53,6 39,6 11,2 2,8 78,8 70,4 8,4 0,0 25,2 16,8 18,4 1,6 1,6  128,4
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller