Statistisk sentralbyrå

1   Befolkningen bosatt i Oslo per 1.1.1993, 1.1.1998 og 1.1.2003, etter landbakgrunn. Avgang og tilgang gjennom flytting og fødsler/dødsfall i femårsperiodene 1998-2003 og 1993-1998. Absolutte tall og i prosent av utgangspopulasjonen
 Perioden 1993-1998 Per 1.1.1993 Avgang fra byen Tilgang til byen Balanse. Per 1.1.1998
Sum Flyttet til utlandet Flyttet til annet sted i Norge Død Annet Sum Flyttet fra utlandet Flyttet fra annet sted i Norge Født i Oslo Tilgang- avgang
Ikke-vestlige innvandrere, N= 48 325 7 526 4 785 2 232  503 6 24 198 11 285 6 505 6 408 16 672 64 997  
I prosent av N per 1.1.1993  100,0 15,6 9,9 4,6 1,0 0,0 50,1 23,4 13,5 13,3 34,5  134,5  
                           
Vestlige innvandrere, N= 18 068 6 346 3 997 1 448  898 3 8 831 7 400 1 122  309 2 485 20 553  
I prosent av N per 1.1.1993  100,0 35,1 22,1 8,0 5,0 0,0 48,9 41,0 6,2 1,7 13,8  113,8  
                           
Nordmenn, N=  407 044 82 031 4 718 49 289 28 018 6 89 130 4 802 60 651 23 670 7 099  414 143  
I prosent av N per 1.1.1993  100,0 20,2 1,2 12,1 6,9 0,0 21,9 1,2 14,9 5,8 1,7  101,7  
                           
 Perioden 1998-2003 Per 1.1.1998 Avgang fra byen (avgang) Tilgang til byen (tilgang) Balanse. Redefinert landbakgrunn i 2003 Per 1.1.2003
    Sum Flyttet til utlandet Flyttet til annet sted i Norge Død Annet Sum Flyttet fra utlandet Flyttet fra annet sted i Norge Født i Oslo Tilgang- avgang    
                           
Ikke-vestlige innvandrere, N=64  994     10 565 5 313 4 621  628 3 32 874 18 509 6 831 7 534 22 309  156 87 459
I prosent av N per 1.1.1998  100,0 16,3 8,2 7,1 1,0 0,0 50,6 28,5 10,5 11,6 34,3 0,2  134,6
                           
Vestlige innvandrere, N= 20 553 8 104 5 106 2 145  849 4 9 708 8 098 1 235  375 1 604  192 22 349
I prosent av N per 1.1.1998  100,0 39,4 24,8 10,4 4,1 0,0 47,2 39,4 6,0 1,8 7,8 0,9  108,7
Nordmenn, N=  414 143 94 729 6 241 62 784 25 698 6 88 527 4 386 62 142 21 999 -6 202 -348  407 593
I prosent av N per 1.1.1998  100,0 22,9 1,5 15,2 6,2 0,0 21,4 1,1 15,0 5,3 -1,5 -0,1 98,4
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller