Statistisk sentralbyrå

8   Valgdeltakelse, etter alder og kjønn. 2001 og 2005 (justert for faktisk valgdeltakelse)
  Alder
  I alt 18-21 år 22-25 år 26-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år+
2005 i alt 77,4 55,3 63,1 68,1 78,1 79,9 82,3 83,3
Menn 76,6 54,6 63,7 65,0 76,6 79,6 81,6 83,2
Kvinner 78,4 56,1 62,4 71,3 79,6 80,2 83,2 83,6
                 
2001 i alt 75,5 54,5 55,7 63,1 76,1 79,9 81,8 82,5
Menn 75,1 55,7 49,4 59,3 74,1 79,3 82,9 86,2
Kvinner 75,8 52,8 62,2 66,4 77,9 80,4 80,4 79,5
                 
Antall undersøkte                
i 2005 i alt 2 997  180  201  186  609  583  546  692
Menn 1 526  100  101 93  309  289  300  334
Kvinner 1 471 80  100 93  300  294  246  358
Kilde: Valgundersøkelsen 2001 og 2005, Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller