Statistisk sentralbyrå

4   Andelen som hadde tilgang til ulike elektroniske tilbud i hjemmet. 1994-2005. Prosent
  1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hjemme-PC 33 43 57 71 75 76 77 79 83
Internett .. .. 22 52 60 63 64 66 74
Bredbånd . . . 2 3 9 18 29 51
Egen mobiltelefon .. .. .. 68 76 82 86 90 92
DVD-spiller . . . .. .. 26 43 61 75
MP3-spiller . . . . . .. .. 22 36
Kilde: Mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller