Statistisk sentralbyrå

2   Andel sysselsatte menn og kvinner i ulike yrkesgrupper, etter plager fra smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen. 2003. Prosent
  Svært og ganske plaget av smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg1
  Alle Menn Kvinner
Lederyrker 11 12 (7)
Pedagoger 15 11 17
Sykepleiere 17 : 19
Andre akadmikeryrker 17 (7) 24
Høgskoleyrker 21 12 30
Kontoryrker 26 19 29
Pleie- og omsorgspersonale 29 (7) 32
Andre salgs- og serviceyrker 17 10 21
Bønder, fiskere o.l. 22 23 :
Håndverkere 23 23 (24)
Operatører, sjåfører o.l. 23 21 (36)
Andre yrker 29 : 32
1  Tall i parentes er basert på færre enn 50 svar. Tall som er basert på færre enn 25 svar vises ikke (:).

Standardtegn i tabeller