Statistisk sentralbyrå

7   Utsatthet og uro for vold og trusler, etter familiefase1 og type tilfelle. 1997-2004. Prosent av befolkningen 16 år og over og prosent av tilfeller
  Alle Enslige 16- 24 år Par 16-24 år u/barn Enslige 25-44 år Par 25-44 år u/barn Enslige, 25-44 år, forsørgere Par, 25-44 år, m/barn 0-6 år Par, 25-44 år, m/barn 7-19 år Enslige 45-66 år Par 45-66 år u/barn Par, 45-66 år, m/barn 7-19 år Enslige 67 år og over Par 67 år og over u/barn Andre
  Andel av personer (prosent)
Utsatt siste 12 måneder for                            
Vold eller trusler om vold i alt 5,2 11,6 12,2 10,0 8,0 11,5 4,4 3,1 5,4 1,9 2,4 1,5 0,9 7,6
Vold i alt 2,7 7,6 9,3 4,2 2,8 5,3 2,1 2,0 3,4 0,7 0,9 0,8 0,3 3,9
Vold med merker eller kroppsskader 1,5 5,0 5,4 2,6 1,4 2,4 1,0 1,2 1,9 0,2 0,1 0,4 0,2 1,3
Vold uten merker eller kroppsskader 1,7 4,2 5,7 2,7 2,0 3,3 1,4 1,4 2,2 0,6 0,7 0,5 0,1 2,6
Trusler om vold 3,6 6,3 8,1 8,0 6,1 8,5 3,1 2,2 3,9 1,6 2,0 0,7 0,6 5,5
Urolig i den siste tiden for                            
Vold eller trusler på bosted 8,9 10,3 15,9 10,4 8,9 8,8 7,8 6,1 9,7 7,7 4,2 16,0 8,7 5,2
  Andel av tilfeller (prosent)
Type lovbrudd av alle tilfeller                            
Vold i alt, av vold eller trusler om vold i alt 50 65 58 37 43 38 50 73 39 41 25 : : 38
Trusler om vold, av vold eller trusler om vold i alt 50 35 42 63 57 62 50 27 61 59 75 : : 62
Gjerningssted                            
Vold eller trusler om vold i alt 'I eller ved egen eller andres bolig' 35 22 38 42 25 61 23 45 46 46 18 : : 57
Vold eller trusler om vold i alt 'På offentlig sted (transport, selskapslokale eller gate)' 28 54 29 28 18 14 15 5 21 20 14 : : 19
Vold eller trusler om vold i alt 'Arbeidsplass eller lærested' 28 15 29 17 50 17 54 47 12 34 61 : : 15
Vold eller trusler om vold i alt 'Annet sted eller ukjent' 8 9 3 12 7 9 8 3 13 - 7 : : 9
Utsattes relasjon til gjerningsperson                            
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' 14 4 14 16 11 52 13 31 5 15 - : : 43
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Nabo, venn eller kollega' 13 16 23 9 7 9 4 16 25 23 14 : : 4
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Klient, pasient eller kunde' 19 3 22 7 40 20 42 40 11 23 32 : : -
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Tilfeldig bekjent' 10 21 8 11 6 8 5 - 8 3 - : : 11
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Ukjent person' 33 45 23 42 26 12 28 12 34 33 43 : : 30
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Annen eller ikke oppgitt person' 10 12 11 15 10 - 8 1 17 3 11 : : 13
Utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel                            
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket påvirket' 46 59 35 44 47 33 52 34 38 46 36 : : 43
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket ikke påvirket' 48 35 62 49 48 67 46 61 49 49 61 : : 51
Vold eller trusler om vold i alt 'Ukjent om virket påvirket' 6 7 3 7 6 - 2 5 13 5 4 : : 6
Politiets kjennskap til handlingen                            
Vold eller trusler om vold i alt 'Ble anmeldt' 14 10 28 14 10 18 11 12 11 23 29 : : 32
Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet ble kjent med på annen måte' 12 9 9 15 13 12 18 6 11 16 4 : : 13
Vold eller trusler om vold i alt med 'Ingen eller ukjent kontakt med politiet' 74 82 63 71 78 70 72 82 79 61 68 : : 55
  Antall personer og tilfeller
Antall personer som svarte (N, personer) 9 930 1 149  205  766  608  263 1 456  798  572 1 776  705  611  779  242
Antall tilfeller av vold eller trusler (N, tilfeller) 1 211  301 65  189  126 66  151 77 76 61 28 14 10 47
1  Familiefase er her gruppert noe mer etter alder enn i den standard for familiefase som ellers brukes i statistikk fra levekårsundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller