Statistisk sentralbyrå

6   Utsatthet og uro for vold og trusler, etter landsdel og type tilfelle. 1997-2004. Prosent av befolkningen 16 år og over og prosent av tilfeller
  Hele landet Akershus og Oslo Østlandet ellers Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
  Andel av personer (prosent)
Utsatt siste 12 måneder for              
Vold eller trusler om vold i alt 5,2 5,9 4,8 6,1 5,0 4,0 4,8
Vold i alt 2,7 2,8 2,6 3,1 2,7 2,1 2,7
Vold med merker eller kroppsskader 1,5 1,5 1,3 1,8 1,4 1,5 1,5
Vold uten merker eller kroppsskader 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 0,9 1,8
Trusler om vold 3,6 4,3 3,3 4,1 3,2 2,8 3,6
Urolig i den siste tiden for:              
Vold eller trusler på bosted 8,9 12,6 8,4 9,6 7,9 5,8 5,8
  Andel av tilfeller (prosent)
Type lovbrudd av alle tilfeller              
Vold i alt, av vold eller trusler om vold i alt 50 42 53 51 55 48 50
Trusler om vold, av vold eller trusler om vold i alt 50 58 47 49 45 52 50
Gjerningsted              
Vold eller trusler om vold i alt 'I eller ved egen eller andres bolig' 35 28 44 37 22 49 36
Vold eller trusler om vold i alt 'På offentlig sted (transport, selskapslokale eller gate)' 28 38 19 23 41 16 22
Vold eller trusler om vold i alt 'Arbeidsplass eller lærested' 28 23 26 34 28 25 36
Vold eller trusler om vold i alt 'Annet sted eller ukjent' 8 11 8 5 9 10 5
Utsattes relasjon til gjerningsperson              
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' 15 12 19 13 7 23 18
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Nabo, venn eller kollega' 13 7 16 17 14 10 15
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Klient, pasient eller kunde' 19 9 17 28 19 16 28
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Tilfeldig bekjent' 10 7 9 8 16 12 11
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Ukjent person' 33 52 25 28 40 30 14
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Annen eller ikke oppgitt person' 10 13 13 6 5 9 14
Utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel              
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket påvirket' 47 41 42 52 59 56 39
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket ikke påvirket' 48 52 51 43 40 44 53
Vold eller trusler om vold i alt 'Ukjent om virket påvirket' 6 7 8 5 2 - 7
Politiets kjennskap til handlingen              
Vold eller trusler om vold i alt 'Ble anmeldt' 14 17 8 19 18 19 8
Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet ble kjent med på annen måte' 12 12 17 10 10 9 11
Vold eller trusler om vold i alt med 'Ingen eller ukjent kontakt med politiet' 74 71 75 71 72 71 81
  Antall personer og tilfeller
Antall personer som svarte (N, personer) 9 953 2 140 2 655 1 416 1 753  958 1 031
Antall tilfeller av vold eller trusler (N, tilfeller) 1 213  291  299  202  196 77  148

Standardtegn i tabeller