Statistisk sentralbyrå

5   Utsatthet og uro for vold og trusler, etter bostedsstrøk og type tilfelle. 1997-2004. Prosent av befolkningen 16 år og over og prosent av tilfeller
  Bostedsstrøk i alt Spredtbygd, under 200 innbyggere Tettbygd, opp til 20 000 innbyggere Tettsteder med 20 000-99 999 innbyggere Tettsteder med 100 000 eller flere innbyggere
  Andel av personer (prosent)
Utsatt siste 12 måneder for          
Vold eller trusler om vold i alt 5,2 3,1 4,8 6,0 7,3
Vold i alt 2,7 1,6 2,6 3,4 3,3
Vold med merker eller kroppsskader 1,5 0,9 1,3 2,2 1,8
Vold uten merker eller kroppsskader 1,7 1,0 1,7 2,0 2,2
Trusler om vold 3,6 2,0 3,4 3,9 5,3
Urolig i den siste tiden for          
Vold eller trusler på bosted 8,9 5,8 7,5 9,9 13,4
  Andel av tilfeller (prosent)
Type lovbrudd av alle tilfeller          
Vold i alt, av vold eller trusler om vold i alt 50 42 50 59 45
Trusler om vold, av vold eller trusler om vold i alt 50 58 50 41 55
Gjerningssted          
Vold eller trusler om vold i alt 'I eller ved egen eller andres bolig' 35 38 38 35 31
Vold eller trusler om vold i alt 'På offentlig sted (transport, selskapslokale eller gate)' 28 28 25 30 30
Vold eller trusler om vold i alt 'Arbeidsplass eller lærested' 28 28 27 24 33
Vold eller trusler om vold i alt 'Annet sted eller ukjent' 8 7 10 8 7
Utsattes relasjon til gjerningsperson          
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' 15 18 16 19 8
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Nabo, venn eller kollega' 13 16 16 9 12
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Klient, pasient eller kunde' 19 20 20 16 19
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Tilfeldig bekjent' 10 10 15 8 6
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Ukjent person' 33 28 25 32 46
Vold eller trusler om vold i alt fra 'Annen eller ikke oppgitt person' 10 8 9 16 9
Utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel          
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket påvirket' 47 50 43 51 45
Vold eller trusler om vold i alt 'Virket ikke påvirket' 48 48 53 39 49
Vold eller trusler om vold i alt 'Ukjent om virket påvirket' 6 2 4 9 6
Politiets kjennskap til handlingen          
Vold eller trusler om vold i alt 'Ble anmeldt' 14 14 13 11 18
Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet ble kjent med på annen måte' 12 5 20 7 11
Vold eller trusler om vold i alt med 'Ingen eller ukjent kontakt med politiet' 74 81 68 81 71
  Antall personer og tilfeller
Antall personer som svarte (N, personer) 9 942 2 252 3 490 1 942 2 258
Antall tilfeller av vold eller trusler (N, tilfeller) 1 212  165  389  286  372

Standardtegn i tabeller