Statistisk sentralbyrå

3   Utsatthet for vold og trusler, etter familiefase for personer 16-24 år. 1997-2004. Prosent
  Alle Enslige 16-24 år Par 16-24 år, uten barn
  Alle Bor hos foreldre Bor ikke hos foreldre
Vold eller trusler om vold i alt 5,2 11,6 10,9 12,9 12,2
Vold i alt 2,7 7,6 7,0 8,7 9,3
Vold med merker eller kroppsskader 1,5 5,0 4,6 5,8 5,4
Vold uten merker eller kroppsskader 1,7 4,2 3,5 5,4 5,7
Trusler om vold 3,6 6,3 6,4 6,3 8,1
Andel som er urolige for vold eller          
trusler på bosted 8,9 10,3 8,3 14,4 16,0
Antall personer (N) 9 930 1 149  782  367  205
Kilde: Levekårsundersøkelsene 1997-2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller