Statistisk sentralbyrå

2   Utsatthet for vold og trusler, etter familiefase for personer 25-44 år. 1997-2004. Prosent
  Enslige
25-44 år
Par 25-44 år
uten barn
Enslige forsørgere
25-44 år
Par 25-44 år
med barn 0-6 år
Par 25-44 år
med barn 7-19 år
Vold eller trusler om          
vold i alt 10,0 8,0 11,5 4,4 3,1
Vold i alt 4,2 2,8 5,3 2,1 2,0
Vold med merker          
eller kroppsskader 2,6 1,4 2,4 1,0 1,2
Vold uten merker          
eller kroppsskader 2,7 2,0 3,3 1,4 1,4
Trusler om vold 8,0 6,1 8,5 3,1 2,2
Andel som er urolige for vold eller trusler på bosted 10,4 8,9 8,8 7,8 6,1
Antall personer (N)  766  608  263 1 456  798
Kilde: Levekårsundersøkelsene 1997-2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller