Statistisk sentralbyrå

1   Utsatthet for vold og trusler, etter familiefase for personer 45-66 år. 1997-2004. Prosent
  Alle Enslige
45-66 år
Par uten barn
45-66 år
Par 45-66 år
med barn 7-19 år
Vold eller trusler om vold i alt 5,2 5,4 1,9 2,4
Vold i alt 2,7 3,4 0,7 0,9
Vold med merker eller kroppsskader 1,5 1,9 0,2 0,1
Vold uten merker eller kroppsskader 1,7 2,2 0,6 0,7
Trusler om vold 3,6 3,9 1,6 2,0
Andel som er urolige for vold eller trusler på bosted 8,9 9,7 7,7 4,2
Antall personer (N) 9 930  572 1 776  705
Kilde: Levekårsundersøkelsene 1997-2004, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller