Statistisk sentralbyrå

4   Pensjonsstatus til yrkespassive, etter alder. 2003. Prosent
Pensjonsstatus til yrkespassive 50-59 år 60-66 år
AFP 0 12
Uføretrygd 63 62
Andre typer    
pensjoner 6 3
Annet, ikke pensjon 31 23

Standardtegn i tabeller