Statistisk sentralbyrå

2   Andel yrkesaktive, etter alder, kjønn og utdanning. 2003
Alder Ungdomsskole Videregående skole Universitet/høyskole
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
30-49 år 86 62 89 77 97 89
50-59 år 84 50 85 75 92 89
60-66 år 40 20 47 42 74 73
Kilde: EU-silc 2003.

Standardtegn i tabeller