Statistisk sentralbyrå

1   Sysselsatte i prosent av alle personer i hver gruppe, etter alder. Årsgjennomsnitt for 2004
Alder I alt Menn Kvinner
50-54 år 83 86 80
55-59 " 75 80 70
60-64 " 57 63 52
65-66 " 33 36 30
60 år 72 76 68
61 " 68 75 61
62 " 56 62 50
63 " 43 48 39
64 " 42 46 38
65 " 34 37 31
66 " 32 35 30
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, SSB.

Standardtegn i tabeller