Statistisk sentralbyrå

1   Valg av etternavn ved giftermål etter bosted. Gifte kvinner (20-44 år). Prosent
  Hele landet Oslo og Akershus Øst- landet Agder og Rogaland Vestlandet ellers Trøndelag Nord-Norge
Beholdt eget navn som etternavn 20 29 18 14 22 10 24
Tok ektemannens navn som etternavn, og eget som mellomnavn 46 42 43 51 52 54 38
Kun ektemannens navn 34 29 39 35 26 36 38
               
N 1 434  274  377  257  267  119  140

Standardtegn i tabeller