Statistisk sentralbyrå

1   Helseutgifter, etter type tjeneste. 20041. Prosent
Type tjeneste Prosent
Medisinsk behandling 46
Sykehjemstjenester og hjemme-  
sykepleie 23
Medisinske produkter for pasienter  
uten innleggelse 14
Investeringer til helseformål 7
Støttetjenester - røntgen og laboratorietjenester, ambulanse og pasienttransport mv. 6
Forebygging og helsefremmende  
arbeid 2
Helseadministrasjon 1
Rehabilitering 1
1  Foreløpige tall for 2004.
Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller