Statistisk sentralbyrå

3   Sannsynlighet for ikke å ha vært hos tannlegen siste tolv måneder. Befolkning 20 år og over. Multivariate logistiske regresjonsmodeller. 2002
  Modell 1 Modell 2
  Kji-kvadrat Odds Kji-kvadrat Odds
Kjønn        
Kvinner 8,6 20,79 12,5 30,74
         
Alder (sammenlignet med personer over 66 år)        
20-24 år 8,1 21,64 49,5 34,30
25-44 år 2,3 1,21 46,1 33,06
45-66 år 16,0 30,60 2,2 1,27
         
Tannstatus (sammenlignet med de som har over 20 egne tenner)        
10-19 egne tenner     8,5 21,64
1-9 egne tenner     14,1 32,36
Ingen egne tenner      145,0 339,50
         
Utdanning (sammenlignet med personer med ungdomsskole eller kortere)        
Videregående skole 27,6 3, 30,56 8,1 20,70
Universitets- og høyskoleutdanning, lavere nivå 22,1 30,52 5,5 10,70
Universitets- og høyskoleutdanning, høyere nivå 4,7 20,64 0,3 0,90
         
Husholdningsinntekt (sammenlignet med personer med inntekt 300 000-399 999 kr)        
Under 100 000 kr 15,8 32,37 13,0 22,23
100 000-199 999 kr 28,3 32,08 21,2 31,93
200 000-299 999 kr 5,8 11,37 6,6 21,41
400 000-499 999 kr 0,6 0,81 0,4 0,84
500 000 kr eller mer 0,2 10,86 0,1 0,92
         
- 2 log likelihood 3 610,179   3 376,401  
Antall observasjoner 3 194   3 194  
1  Signifikansnivå p<0,05.
2  Signifikansnivå p< 0,01.
3  Signifikansnivå p<0,001.
Kilde: Levekårsundersøkelsen 2002.

Standardtegn i tabeller