Statistisk sentralbyrå

2   Ulike grunner for ikke å oppsøke tannlege. Underutvalg blant de som ikke har oppsøkt tannlege på tross av behov. Befolkning 20 år og over. 2003. Prosent. N (uveid)
  Prosent Konfidensintervall (95 prosent) N (uveid)
Totalt  100    508
Økonomiske årsaker 60 [56-65]  308
Redd for lege/sykehus/undersøkelse/behandling 14 [11-17] 69
Andre årsaker 10 [7-12] 49
Problemer med tid 8 [6-10] 40
Lang venteliste 4 [2-5] 18
Ville se om problemet ble bedre av seg selv 3 [2-5] 17
Problemer med transport 1 [0-2] 5
Kjente ikke til noen god lege/behandler 0 [0-1] 2
Kilde: EU-SILC/Levekårspanelet.

Standardtegn i tabeller