Statistisk sentralbyrå

1   Tannlegetjenester utenom institusjon. 2002-2004
  Konsumprisindeks, tannlegetjenester utenom institusjon Prosentvis økning fra året før
2002  129,6 -
2003  136,5 5,3
2004  143,3 5,0
Kilde: Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller