Statistisk sentralbyrå

4   Gjennomsnittlig stønadsutbetaling for førstegenerasjonsmottakere etter region og botid, 2002, 2001, 1997 og 1996 (2002 kr)
  Alle Under 4 år 4 til 6 år 7 år eller mer Antall mottakere
2002          
Alle 61 082 67 419 63 575 52 786 29 555
Vestlige 30 163 25 781 29 574 32 642 2 425
Ikke-vestlige 63 845 74 048 66 606 55 069 27 130
2001          
Alle 59 069 58 827 66 661 51 510 28 187
Vestlige 28 874 22 824 28 088 31 837 2 398
Ikke-vestlige 61 877 72 219 69 756 53 748 25 789
1997          
Alle 56 228 69 503 61 586 47 101 26 515
Vestlige 27 358 23 109 29 462 28 424 2 417
Ikke-vestlige 59 124 74 920 62 399 49 832 24 098
1996          
Alle 57 585 77 159 60 841 45 839 27 659
Vestlige 27 192 23 518 32 070 27 644 2 484
Ikke-vestlige 60 584 76 500 61 798 48 739 25 175
Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller