Statistisk sentralbyrå

3   Sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn etter stønadslengde, 1996 til 2002
  Totalt Under 3 måneder 3 til 5 måneder 6 til 9 måneder 10 måneder eller mer
2002 30 067 24,5 19,5 20,9 35,0
2001 28 636 24,5 19,9 21,5 34,2
2000 27 279 25,2 20,7 20,5 33,7
1999 25 348 24,7 20,1 19,8 31,4
1998 25 473 24,7 20,4 21,2 33,7
1997 26 910 22,3 19,6 22,3 35,9
1996 27 991 20,5 18,7 21,7 39,1
Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller