Statistisk sentralbyrå

2   Andel av førstegenerasjonsinnvandrere med sosialhjelp fra ulike regioner, 1999 til 2002
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt 14,0 12,8 11,4 10,5 10,8 10,9 10,7
Norden 3,6 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 3,2
Øst-Europa uten Tyrkia 23,9 21,6 18,4 14,3 13,9 13,0 12,2
Vest-Europa 2,9 2,6 2,1 1,9 2,1 2,1 1,9
Asia med Tyrkia 18,4 16,9 15,2 13,9 14,0 14,4 13,9
Afrika 29,5 27,8 26,2 24,8 24,5 24,6 23,4
Sør- og Mellom-Amerika 16,8 15,2 12,9 11,2 11,0 10,6 10,0
Nord-Amerika og Oseania 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8
Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller