Statistisk sentralbyrå

1   Sosialhjelpsmottakere i perioden 1996 til 2002
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I alt  153 817  146 627  132 527  126 203  127 237  127 914  128 814
Med innvandrerbakgrunn 27 991 26 910 25 473 25 348 27 279 28 636 30 067
Andel vestlige 9,3 9,4 9,2 9,3 9,3 8,8 8,5
Andel ikke-vestlige 90,7 90,6 90,8 90,7 90,7 91,2 91,5
Andel av innvandrerbefolkningen 12,1 11,0 9,8 9,0 9,2 9,2 9,0
Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller