Statistisk sentralbyrå

5   Timer og minutter til telefonsamtaler utenom arbeidstid, for alle og etter kjønn
  Alle Menn Kvinner
Belgia 0,05 0,03 0,07
Tyskland 0,09 0,06 0,12
Estland 0,02 0,01 0,03
Frankrike 0,13 0,12 0,15
Ungarn 0,01 0,00 0,01
Slovenia 0,03 0,02 0,03
Finland 0,07 0,04 0,11
Sverige 0,12 0,07 0,17
Storbritannia 0,07 0,04 0,09
Norge 0,12 0,07 0,17
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller