Statistisk sentralbyrå

7   Tid til arbeid totalt (inntektsarbeid og husholdsarbeid sammenlagt) i timer og minutter og inntektsarbeidets andel av totalt arbeid i prosent, etter kjønn, 20-74 år
  Tid til arbeid totalt Inntektsarbeidets andel av totalt arbeid
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia 5,53 6,25 56 29
Tyskland 5,41 6,03 59 31
Estland 6,23 7,29 56 33
Frankrike 6,09 6,47 62 34
Ungarn 6,13 7,16 57 32
Slovenia 6,33 7,39 60 35
Finland 6,04 6,29 63 39
Sverige 6,41 6,36 63 44
Storbritannia 6,29 6,39 65 36
Norge 6,26 6,25 63 41
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller