Statistisk sentralbyrå

6   Timer og minutter brukt på kjøp av varer og tjenester per dag for alle, etter kjønn og prosentandel som har utført aktiviten, etter kjønn. 20-74 år
  Tid til kjøp av varer/tjenester Andel utført aktiviteten
  Alle Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia 0,31 0,26 0,36 44 53
Tyskland 0,33 0,28 0,38 42 53
Estland 0,26 0,21 0,29 40 60
Frankrike 0,32 0,27 0,37 36 49
Ungarn 0,21 0,16 0,25 32 53
Slovenia 0,19 0,16 0,21 28 39
Finland 0,29 0,26 0,32 50 58
Sverige 0,26 0,22 0,29 44 54
Storbritannia 0,32 0,24 0,39 38 52
Norge 0,24 0,21 0,27 49 58
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller