Statistisk sentralbyrå

5   Timer og minutter brukt på vedlikehold og reparasjoner for alle, etter kjønn og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn
  Tid til vedlikehold/reparasjoner Andel utført aktiviteten
  Alle Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia 0,15 0,24 0,05 21 9
Tyskland 0,11 0,18 0,03 19 5
Estland 0,17 0,33 0,03 27 3
Frankrike 0,18 0,32 0,04 23 5
Ungarn 0,09 0,17 0,02 11 1
Slovenia 0,13 0,14 0,02 21 3
Finland 0,12 0,21 0,04 20 6
Sverige 0,12 0,20 0,04 19 7
Storbritannia 0,11 0,17 0,04 16 6
Norge 0,14 0,23 0,04 19 5
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller