Statistisk sentralbyrå

4   Timer og minutter brukt på matlaging, borddekking og servering for alle, etter kjønn og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn
  Tid til matlaging o.l. Andel utført aktiviteten
  Alle Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia 0,42 0,22 1,01 53 85
Tyskland 0,33 0,16 0,49 46 80
Estland 0,55 0,22 1,21 45 90
Frankrike 0,43 0,18 1,06 40 84
Ungarn 0,53 0,14 1,27 32 84
Slovenia 0,52 0,17 1,25 33 85
Finland 0,39 0,21 0,55 58 86
Sverige 0,38 0,25 0,50 64 87
Storbritannia 0,43 0,26 0,59 62 87
Norge 0,36 0,23 0,50 66 88
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller