Statistisk sentralbyrå

3   Timer og minutter brukt til husholdsarbeid, etter kjønn og prosentvis forhold av tidsbruken mellom kjønnene. 20-74
  Tid til husholdsarbeid Andel husholdsarbeid
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia 2,38 4,32 37 63
Tyskland 2,21 4,11 36 64
Estland 2,48 5,02 36 64
Frankrike 2,22 4,30 34 66
Ungarn 2,39 4,57 35 65
Slovenia 2,39 4,57 35 65
Finland 2,16 3,56 37 63
Sverige 2,29 3,42 40 60
Storbritannia 2,18 4,15 35 65
Norge 2,22 3,47 38 62
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller