Statistisk sentralbyrå

2   Timer og minutter brukt til inntekstgivende arbeid, etter kjønn og prosentvis forhold av tidsbruken mellom kjønnene. 20-74 år
  Tid til inntektsarbeid Andel inntektsarbeid
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia 3,15 1,53 63 37
Tyskland 3,20 1,52 64 36
Estland 3,35 2,27 58 42
Frankrike 3,48 2,17 63 37
Ungarn 3,34 2,19 61 39
Slovenia 3,54 2,42 59 41
Finland 3,48 2,33 60 40
Sverige 4,11 2,53 59 41
Storbritannia 4,10 2,24 64 36
Norge 4,04 2,38 61 39
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller