Statistisk sentralbyrå

1   Timer og minutter brukt på ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag
  Belgia Tyskland Estland Frankrike Ungarn Slovenia Finland Sverige Storbritannia Norge
Inntektsgivende arbeid 2,34 2,35 2,58 3,01 3,06 3,17 3,09 3,32 3,16 3,21
Studier 0,15 0,14 0,06 0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,09 0,14
Husholdsarbeid 3,36 3,17 4,01 3,28 3,51 3,53 3,08 3,06 3,18 3,04
Søvn 8,22 8,15 8,34 8,51 8,36 8,21 8,27 8,06 8,23 8,03
Måltider 1,55 1,45 1,18 2,15 1,28 1,29 1,21 1,34 1,25 1,16
Annen personlig pleie 0,47 0,53 0,54 0,47 0,56 0,41 0,43 0,46 0,46 0,49
Reising 1,27 1,21 1,07 0,59 0,57 1,23 1,18 1,27 1,27 1,21
Fritid, uspesifisert tidsbruk 5,06 5,38 4,59 4,26 4,53 5,01 5,47 5,13 5,17 5,57
Totalt 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
                     
Antall svar 13 778 28 412 8 899 12 913 37 345 10 084 8 253 7 612 14 946 5 468
Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Standardtegn i tabeller