Statistisk sentralbyrå

2   Klassifisering av land1, etter betydningen av utvandreres overføringer i nasjonaløkonomien og betydningen av utvandring til Norge. 2002
Personer i innvandrerbefolkningen i Norge per 100 000 innbyggere i opphavslandet Betydningen av utvandreres overføringer i nasjonaløkonomien (Overføringenes andel av bruttonasjonalproduktet)
Mindre enn 0,5 pst. 0,5-2,4 pst. 2,5-9,9 pst. 10 pst. eller mer
50 eller flere Danmark   Irak2 Bosnia-Hercegovina
  Finland   SriLanka KappVerde,
  Makedonia     Serbiaog
  Sverige     Montenegro
        Somalia2
10-49,9 Bulgaria Latvia Kroatia Eritrea2
  Chile Litauen Marokko Libanon
  Estland Polen Pakistan  
  Iran Tyrkia Vietnam2  
  Ungarn      
1-9,9 Argentina Algerie Colombia Afghanistan2
  Italia Etiopia Filippinene Albania
  Malaysia Ghana Kambodsja Dominikanske
  Romania Hellas Portugal Republikk
  Russland Island Slovenia  
  Sør-Afrika Peru Sudan  
  Tanzania Spania Tunisia  
  Tsjekkia Syria Uganda  
  Ukraina Thailand    
Færre enn 1 Brasil India Bangladesh  
  Japan Indonesia Egypt  
  Kina Mexico Nigeria  
  Sør-Korea      
1  Tabellen omfatter alle ikke-vestlige land og utvalgte vestlige land med en innvandrerbefolkning på minst 250 personer i 2002 og tilfredsstillende statistikk over pengeoverføringer. For land i det tidligere Jugoslavia er reviderte tall fra 2003 lagt til grunn.
2  Landet har ikke sammenlignbar statistikk for pengeoverføringer og er plassert i denne kolonnen på grunnlag av opplysninger fra andre kilder.
Kilde: Utregninger basert på befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå, betalingsbalansestatistikk fra det internasjonale valutafondet (IMF) og økonomisk statistikk fra verdensbanken. Utvandreres overføringer refererer til summen av workers' remittances og compensation of employees for 2002 (eller nyeste tilgjengelige tall).

Standardtegn i tabeller