Statistisk sentralbyrå

9   Lesing av trykt avis og nettavis en gjennomsnittsdag, etter bruk av Internett. 9-79 år. 2003. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
Brukt Internett siste uke 77 30 84 23 1 061
Brukt Internett i forbindelse med arbeid siste uke 84 39 90 33  495
Brukt Internett privat siste uke 77 32 84 25  910
Internettbrukere denne dagen 78 42 87 33  755
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2003.

Standardtegn i tabeller