Statistisk sentralbyrå

8   Lesing av trykt avis og nettavis, etter ukedag. 2003. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
Mandag-fredag 81 20 84 64 4 17 1 289
Lørdag 76 9 79 69 2 7  267
Søndag 57 11 62 51 5 6  258
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2003.

Standardtegn i tabeller