Statistisk sentralbyrå

7   Lesing av trykt avis og nettavis en gjennomsnittsdag, etter yrkesstatus. Alder 19-79 år. 2003. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
Akademiske yrker, ledere, politikere 86 35 90 30  296
Teknikere, yrker med kortere høgskole/universitetsutdanning 84 27 89 22  228
Yrker innen kontor, service, omsorg 80 17 83 13  261
Primærnæring, håndverk, industri, transport og yrker uten krav til utdanning 79 14 84 9  276
Elever/studenter 64 29 73 20  148
Pensjonister 85 3 85 3  329
Hjemmearbeidende 57 7 64 0 47
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2003.

Standardtegn i tabeller