Statistisk sentralbyrå

6   Lesing av trykte aviser og nettaviser en gjennomsnittsdag, etter utdanning. 19-79 år. 2003. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
Grunnskole 78 8 80 72 2 6  286
Videregående skole 80 17 84 67 5 12  827
Universitet/høgskole, kort 81 29 83 54 2 27  107
Universitet/høgskole, lang 84 29 89 60 5 24  379
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2003.

Standardtegn i tabeller