Statistisk sentralbyrå

5   Lesing av trykt avis og nettavis en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder. 2003. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
Menn 78 23 83 59 5 18  923
Kvinner 76 11 78 67 2 9  891
               
9-15 år 48 3 48 44 0 3  195
16-24 år 69 26 78 52 9 17  270
25-44 år 76 27 83 56 6 20  621
45-66 år 89 13 89 76 0 13  529
67-79 år 84 1 84 83 0 1  199
Kilde: Mediebruksundersøkelsen 2003.

Standardtegn i tabeller