Statistisk sentralbyrå

4   Lesing av trykt avis og nettavis en gjennomsnittsdag. 2001-2003. 9-79 år. Prosent
  Trykt avis1 Nettavis2 Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
2001 78 10 79 69 2 9 1 804
2002 77 12 79 67 2 10 1 856
2003 77 17 80 63 4 14 1 814
1  Andelen som har lest trykt avis. Disse kan også ha lest nettavis.
2  Andelen som har lest nettavis. Disse kan også ha lest trykt avis.
Kilde: Mediebruksundersøkelsene.

Standardtegn i tabeller